Vuoden 2024 maaseutututkijatapaamiseen haetaan työryhmäehdotuksia

Vuoden 2024 maaseutututkijatapaamiseen haetaan työryhmäehdotuksia

Vuoden 2024 maaseutututkijatapaaminen järjestetään Iisalmen Runnissa 28.–29.8.2024 teemalla ”Maaseutu kriisien maailmassa”.

Elämme muuttuvassa ja epävarmassa ajassa. Koronapandemia ja sitä seurannut Ukrainan sota ovat horjuttaneet turvallisuuden tunnetta ja ruokkineet yhteiskunnallista ja globaalia epävarmuutta ja kriisitietoisuutta. Myös ilmastonmuutos luo uudenlaisia uhkakuvia. Maaseudun asukkaiden ja yrittäjien arkeen nämä ovat heijastuneet muun muassa energian hintojen nousuna ja maataloustuotannon tiukentuvina ympäristövaatimuksina. Itärajan sulkeminen on heikentänyt aluetaloudellisia kehitysnäkymiä erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Hyvinvointialueilla kaavaillut leikkaukset tulevat puolestaan näkymään konkreettisella tavalla maaseudun asukkaiden arjessa. Yksityisten palvelujen väheneminen on myös todellisuutta monin paikoin. Huoltosuhdetta heikentää ikääntyvä väestö, eikä maahanmuuttokaan näyttäisi merkittävästi korjaavan tilannetta.

Samalla kun monet kriiseistä heijastuvat juuri maaseutuun, huudetaan kriisien keskellä olevaa maaseutua myös apuun. Korona-aikana havahduttiin maaseudun hajanaisemman yhdyskunta- ja tuotantorakenteen etuihin. Maaseudulla tapahtuva ruoantuotanto ylläpitää ruokaturvaa, huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Myös turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta maaseutu on noussut tärkeäksi keskustelun aiheeksi, niin maaseutualueiden asuttuna pitämisen kuin varautumisen kannalta. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa maaseutu on niin ikään avainasemassa – tuuli- ja aurinkopuistot nousevat maaseudulle tuottamaan uusiutuvaa energiaa pääosin kaupunkien ja teollisuuden kasvaviin tarpeisiin.

Maaseudun asema vallitsevien yhteiskunnallisten muutosten ja kriisien ratkaisemisessa ja niihin varautumisessa on keskeinen, mutta samalla vaikea. Maaseutuun kohdistuu ristiriitaisia ja tiukentuvia odotuksia, joihin vastaaminen ei ole helppoa. Maailmanpolitiikan ja talouden myllerryksien heijastuminen suomalaiselle maaseudulle ei ole kuitenkaan uusi ilmiö. Maaseutu on aina ollut kytköksissä yleismaailmallisiin virtauksiin muinaisesta turkiskaupasta teolliseen vallankumoukseen, maailmansotiin ja Euroopan unioniin.

Vuoden 2024 Maaseutututkijatapaamiseen toivomme ehdotuksia työryhmistä, joissa pohditaan yhtäältä sitä, millaisia kriittisiä muutossuuntia maaseutuun on viime vuosina kohdistunut ja kohdistumassa, ja millaisia ovat näiden vaikutukset niin maaseudun asukkaiden arkeen, yhteisölliseen toimintaan kuin talouden näkymiin. Toisaalta toivomme ehdotuksia myös ryhmistä, joissa käsitellään maaseudun roolia kriisien ratkaisijana ja joissa pureudutaan myös maaseudun kansainvälisiin, poliittisiin ja taloudellisiin kytköksiin. On hyvä muistaa, että maaseutu on tarjonnut aiemminkin ratkaisuja niin suomalaisen yhteiskunnan sisäisten kuin ulkoisten haasteiden edessä.

Ehdota rohkeasti työryhmää maaseutututkijatapaamiseen!

Työryhmäehdotuksen jättäminen

Pyydämme lähettämään työryhmäehdotukset osoitteeseen sihteeri(at)mua.fi 5.4.2024 mennessä.

Ehdotuksen tulee sisältää

  • työryhmän otsikko
  • työryhmäkuvaus (100–200 sanaa)
  • tiedot työryhmän vetäjistä

Valitut työryhmät julkistetaan yhdistyksen sivuilla www.mua.fi 15.4. mennessä, jolloin avataan myös työryhmäesitysten abstraktihaku. Lisätietoja tapaamisesta ja työryhmäkutsusta antaa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen puolesta Seija Korhonen, seija.korhonen(at)mansikkary.fi ja Irene Kuhmonen, irene.a.kuhmonen(at)jyu.fi .

Maaseutututkijatapaamisen ohjelma päivittyy yhdistyksen sivuille maalis-huhtikuun aikana.

Linkit:

Lisätietoja seminaaripaikasta >>>

Viime vuoden tapaaminen >>>

Scroll to Top