Vuoden maaseutugradu 2023

Vuoden maaseutugradu 2023: Saga Valtosen ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuutta käsittelevä gradu

Saga Valtonen
Saga Valtonen

Vuoden 2023 ansiokas maaseutugradu palkittiin MUA-foorumin yhteydessä 26.10. Tässä palkintoraadin tiedote:

Gradukilpailun taso oli tänäkin vuonna hyvä, vaikka kilpailun osallistujamäärä jäi vähäiseksi. Palkintoraati oli voittajasta yksimielinen. Vuoden 2023 gradupalkinnon saa Saga Valtonen Tampereen yliopistosta työllään ”Ilmastodiskurssit harvaan asutulla maaseudulla – tapaustutkimus Pirkanmaalta”.

Valtonen nostaa palkitussa työssään ansiokkaasti esille ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden kysymyksiä harvaan asutulla maaseudulla. Aihe on ajankohtainen ja antaa hienosti äänen ilmastokeskusteluissa usein sivuun jääville maaseudun asukkaille ja yhteisöille. Valtonen kehystää työtään hyvällä teoreettisella taustoituksella ja tuo ansiokkaasti esiin myös tutkijan omaa reflektiota.

Diskurssianalyysiin nojaavassa työssään Valtonen tunnistaa viisi toisiaan poikkileikkaavaa ilmastodiskurssia. Diskurssien tarkastelu oikeudenmukaisuuden kolmijaon mukaan osoittaa, etteivät harvaan asutun maaseudun asukkaat koe tulevansa riittävästi kuulluksi ja huomioiduksi ilmastopolitiikan prosesseissa. Valtonen esittää johtopäätöksissään hyvää kriittistä pohdintaa edellytyksistä reilun kestävyysmurroksen toteutumiseen.

Palkintoraati arvostaa Valtosen työn jäsentyneisyyttä, hyvää rajausta ja tärkeyttä pyrkimyksissä kohti reilua kestävyysmurrosta.

Saga Valtosen gradu on ladattavissa Tampereen yliopiston julkaisuarkistossa >>>

 

MUA-foorumi -webinaarissa Saga Valtonen kertoi olevansa helsinkiläinen ja mökkeilijä, jokoa aiemmin oli tutustunut maaseutuun lähinnä luontokohde- ja maisemabongarina sekä maaseudun kesäkahviloiden asiakkaana.

Hän oli myös huomannut, että maaseudun asukkaiden näkökulmia ei juuri ole tullut esille ilmastomuutoskeskustelussa muuten kuin ehkä viljelijöiden kautta vaikka maaseudulla tehdään monenlaisia muitakin töitä. Haastateltavat olivat kyläaktiiveja ja ne hän löysi Pirkan Kylät ry:n kautta.

Scroll to Top