Ilmoita maaseutuaiheinen pro gradu Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailuun!

Maaseudun uusi aika -yhdistys palkitsee lukuvuonna 2022–2023 suomalaisessa yliopistossa hyväksytyn ansiokkaan maaseutuaiheisen pro gradu -tutkielman. Tekijälle myönnetään 300 euron arvoinen stipendi. Voittaja julkistetaan syksyn MUA-foorumissa.

Tutkielmien arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan tutkimustaitoihin sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen tutkimusta koskevissa ratkaisuissa. Lisäksi arvioidaan aiheen merkittävyyttä maaseutututkimuksen ja/tai maaseudun kehittämisen kannalta.

Kisaamaan pääsevät suomalaisessa yliopistossa lukuvuonna 2022–2023 hyväksytyt Pro gradu -tutkielmat tai ammattikorkeakouluissa tehdyt YAMK-opinnäytetyöt. Opinnäytetyö voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Ehdotuksen voi tehdä gradun ohjaaja tai tekijä itse. Ehdotuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • tutkielman tekijän nimi
  • tutkielman nimi
  • yliopisto, tiedekunta ja oppiaine, johon tutkielma on hyväksytty
  • tutkielman hyväksymispäivämäärä ja arvosana
  • ehdotuksen tekijän lyhyt perustelu tutkielman valitsemiseksi
  • tiivistelmä ja tutkielma kokonaisuutena liitteenä tai tiedostolinkkinä

+358 50 449 4896

Scroll to Top