Maaseutututkimus-lehden uusi päätoimittaja Irene Kuhmonen

Maaseutututkimus-lehden uudeksi päätoimittajaksi on valittu Irene Kuhmonen

Maaseutututkimus – Finnish Journal of Rural Studies -lehden uudeksi päätoimittajaksi vuosille 2024–2026 on valittu Irene Kuhmonen Jyväskylän yliopistosta. Irene Kuhmonen väitteli vuonna 2023 Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulussa, väitöskirjan aiheena maanviljelijöiden rooli ruokajärjestelmän kestävyyssiirtymässä. Irene Kuhmosen tausta on monitieteisessä kestävyystutkimuksessa, ja hän on tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti maaseudun elinkeinoihin ja alkutuotantoon sekä luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.

Maaseutututkimus-lehti on perustettu vuonna 1993 ja sitä julkaisee Maaseudun uusi aika -yhdistys. Vuosina 1993–2019 lehteä julkaistiin nimellä ”Maaseudun uusi aika”. Maaseutututkimus on monitieteinen lehti tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille. Sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutoksista maaseuduilla sekä avata uusia näkökulmia erilaisten maaseutujen kehitykseen ja tulevaisuuteen. 

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehden pääkieli on suomi, mutta lehdessä voidaan julkaista myös ruotsin- ja englanninkielisiä tekstejä. Ajoittain julkaistaan teemanumero tai kokonaan englanninkielinen numero.

Lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita ja katsausartikkeleita. Lisäksi lehdessä julkaistaan kirja-arvioita ja puheenvuoroja. Monipuolisuutensa ansiosta lehti palvelee niin tutkijoita, opiskelijoita, kehittäjiä, politiikan tekijöitä kuin laajasti kaikkia maaseudun ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneita.

Lehti on ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lehti on akateemisen julkaisufoorumiluokituksen tasolla 1. 

Maaseutututkimus-lehden uusin numero ja arkisto: https://journal.fi/maaseutututkimus >>>

Scroll to Top