Vuoden 2023 maaseutututkijatapaaminen järjestetään Salon Lehmirannassa 30.–31.8.2023 teemalla ”Yhdenvertainen maaseutu”.

Maaseudun toimintaympäristöt ovat monin tavoin muutoksessa. Käynnissä olevat yhteiskunnalliset kehityskulut kuten kestävyyssiirtymä, väestö- ja palvelurakenteiden muutokset, työn ja kansalaistoiminnan murros, digitalisaatio ja ihmisten lisääntyvä monipaikkaisuus haastavat niin maaseutututkimuksen kuin kehittämisen kenttää tunnistamaan maaseudun ajankohtaisia ilmiöitä ja näihin kytkeytyviä oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä.

Mikä on maaseudun asema yhteiskuntarakenteiden ja toimintojen muutoksessa. Millaisia yksilöiden, väestöryhmien ja alueiden yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia näihin liittyy? Kuinka meneillään olevat globaalit, yhteiskunnalliset ja paikalliset murrokset vaikuttavat maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen oikeuksiin, mahdollisuuksien tasa-arvoon, toimijuuteen ja maaseudun elinvoimaan?

Yhdenvertaisuudella viitataan yleisesti syrjimättömyyteen ja yksilöiden yhtäläiseen arvoon yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä, sekä laajemmin yhteiskunnan velvollisuuteen taata jäsenilleen yhtäläiset mahdollisuudet esimerkiksi koulutukseen, toimeentuloon, terveyteen ja palveluihin. Yhdenvertaisuutta voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta mittaavista perusoikeuksista.

Alueellisen yhdenvertaisuuden näkökulma nostaa yhdenvertaisuutta koskevaan keskusteluun maantieteellisen ulottuvuuden ja paikkaperustaisuuden. Tämä suuntaa tarkastelemaan politiikka- ja kehittämistoimien jakautumisen eri alueiden välillä, ja kuinka näissä kyetään huomioimaan alueiden moninaisuus ja tarpeiden erilaisuus sosiaalisen ja alueellisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Kiinnostuksen kohteeksi nousevat tällöin muun muassa luonnonvarojen käyttö ja niiden hyötyjen ja haittojen oikeudenmukainen jakautuminen sekä eri alojen ja niiden päätöksenteon paikalliset ja ylisukupolviset vaikutukset.

Vuoden 2023 maaseutututkijatapaamiseen toivotaan yhdenvertaisuutta laajasti eri näkökulmista tarkastelevia työryhmiä. Yhdenvertaisuutta voidaan lähestyä muun muassa kestävyyssiirtymän, asumisen, työn ja yrittäjyyden, palvelujen ja infrastruktuurin, osallisuuden, ylisukupolvisuuden, nuorten, koulutuksen ja monipaikkaisuuden kannalta. Ehdota rohkeasti työryhmää maaseutututkijatapaamiseen!

Työryhmäehdotuksen jättäminen

Pyydämme lähettämään työryhmäehdotukset osoitteeseen sihteeri(at)mua.fi 31.3.2023 mennessä. Ehdotuksen tulee sisältää

  • työryhmän otsikko
  • työryhmäkuvaus (100–200 sanaa)
  • tiedot työryhmän vetäjistä

Valitut työryhmät julkistetaan yhdistyksen sivuilla www.mua.fi pääsiäisen jälkeen, jolloin avataan myös työryhmäesitysten abstraktikutsu. Lisätietoja tapaamisesta ja työryhmäkutsusta antaa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen puolesta Henrik Hausen (sihteeri@mua.fi), puh. 0400 992 699).

Maaseutututkijatapaamisen ohjelma päivittyy yhdistyksen sivuille maaliskuun aikana.

Kuva maaseutututkijapäiviltä 2022

Kuva maaseutututkijapäiviltä 2022, Tuomas Kuhmonen

Tietoja viime vuoden tapaamisesta: https://www.mua.fi/maaseutututkijatapaaminen-2022/

Share This