Tervetuloa kevätkokoukseen ja MUA-foorumiin!

Aika: Tiistai 19.3.2019 klo 13.00 alkaen
Paikka: Joensuu, Karjalan tutkimuslaitos, Aurora, 104/105 (osoitteessa Yliopistonkatu 2)

Etäyhteys: Mahdollisesta etäyhteystarpeesta pyydetään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen Mari Kattilakoskelle (mari.kattilakoski@uef.fi)

Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään mahdolliset muut (kohdassa neljä esille otetut) asiat.
8. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen puheenjohtaja Kaisu Kumpulaiselle (pj(at)mua.fi) viimeistään tiistaihin 12.3.2019 mennessä.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen!

Kevätkokouksen jälkeen tilaisuus jatkuu MUA-foorumilla, jonka teemana on tutkimuksen hyödyntäminen ja jalkauttaminen. Teema on ajankohtainen ja tärkeä erityisesti nyt, kun Suomessa valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön johdolla EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP-ohjelma) seuraavan rahoituskauden 2020–2027 kansallista strategiaa. Foorumin tarkoituksena on koota tutkijoita ja kehittäjiä yhteen pohtimaan keinoja, joilla tutkimusten tuloksia saataisiin paremmin tuotua kaikkien käyttöön ja osaksi käytännön kehitystyötä. Tutkimuksen nykyistä parempi hyödyntäminen on tutkijoille myös keino päästä vaikuttamaan käytännön kehittämistyöhön ja saada äänensä kuuluviin maaseutupolitiikkaa suunniteltaessa.

Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan, foorumin terveiset kerrotaan eteenpäin ministeriöön!

 

Share This