Maaseudun uusi aika -yhdistys järjestää myös tänä vuonna maaseutuaiheisen gradukisan. Kisaamaan pääsevät suomalaisessa yliopistossa lukuvuonna 2020–2021 hyväksytyt maaseutuaiheiset gradut. Voittaja julkistetaan maaseutututkijatapaamisessa 27.8.2021.
Tutkielmien arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan tutkimustaitoihin sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen tutkimusta koskevissa ratkaisuissa. Lisäksi arvioidaan aiheen merkittävyyttä maaseutututkimuksen ja/tai maaseudun kehittämisen kannalta. Gradu voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.
Ehdotukset tulee jättää tiistaihin 30.6.2021 mennessä ja ne tulee osoittaa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sähköpostiosoitteeseen olli.lehtonen@luke.fi Ehdotukset tekee tutkielman ohjaaja. Lisäksi jokainen tutkielman lukuvuonna 2020–2021 kirjoittanut opiskelija voi myös itsenäisesti asettaa oman työnsä ehdolle. Maineen ja kunnian lisäksi voittajalle on luvassa myös 300 euron palkinto.
Ehdotuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

– tutkielman tekijän nimi sekä yhteystiedot
– tutkielman nimi
– tutkielman ohjaajan/ohjaajien nimet ja yhteystiedot
– yliopisto, tiedekunta ja oppiaine, johon tutkielma on hyväksytty
– tutkielman hyväksymispäivämäärä ja arvosana
– ehdotuksen tekijän lyhyt perustelu tutkielman valitsemiseksi
– tiivistelmä ja tutkielma kokonaisuutena liitteenä tai tiedostolinkkinä.

Share This