Rovaniemen tutkijatapaamiseen osallistui kaikkiaan noin kuusikymmentä tutkijaa ja kehittäjää. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Aineistoja

Professori Hannu Katajamäen videotervehdys

Tapaamisen abstraktikirja

Professori Satomi Tanakan torstain kutsuesitelmä

Pirttijarvi_Virtu

Käsitepari oppiva maaseutu on monimerkityksellinen sekä erilaisia kysymyksiä ja mielleyhtymiä herättävä. Oppiminen viittaa jatkuvaan prosessiin, kehittymiseen, kehittämiseen. Oppiminen tarkoittaa oppijan aktiivista suhtautumista muutokseen: ei pelkästään sopeutumista, vaan valmiutta ja tahtoa muuttua myös itse.

Oppiva maaseutu tarkoittaa maaseudun voimavarojen ja mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä luovia ja innovatiivisia paikallisia ratkaisuja. Paikalliset hajautetun energiantuotannon hankkeet ja uudenlaiset kumppanuusmallit lähipalvelujen tuottamisessa ovat esimerkkejä siitä, miten maaseudulla ei tyydytä vain seuraamaan sivusta yhteiskunnan kehitystä, vaan siihen pyritään vaikuttamaan paikallisella toiminnalla.

Oppivaan maaseutuun voi suhtautua myös kriittisesti. Mitä merkitsee, kun yksilöiden lisäksi yhteisöjen, alueiden ja koko maaseudun pitäisi olla nykypäivänä ”oppivia”? Halutaanko oppijalta sopeutuvaa, hiljaista markkinavoimien ja politiikan vaateiden sisäistämistä, vai voiko oppiminen tarkoittaa myös poisoppimista tai kyseenalaistamista? Entä mikä on oppivan maaseudun suhde kaupunkiin, ja päinvastoin?

Ohjelma 25.8.–26.8.2016

Rovaniemi, Lapin yliopisto

TORSTAI 25.8.2016
Ilmoittautuminen klo 10.30 alkaen

11.00 Lounas (omakustanteinen)

Tapaamisen pj: Torsti Hyyryläinen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

12.00 Tutkijatapaamisen avaus
Tervetuloa! Puheenjohtaja Kaisu Kumpulainen, MUA ry
Tapahtumapaikan esittely ja käytännön asiat

Kutsuesitelmä: professori Satomi Tanaka, Tsuru University, Japani: Rural development in Japan

Kommenttipuheenvuoro: päätoimittaja Aapo Jumppanen, Maaseudun uusi aika -lehti

Keskustelua

14.00–14.30 Iltapäiväkahvit (+ posterinäyttely)
14.30–17.00 Työryhmätyöskentely
19.00–21.30 Illallinen (sisältyy osallistumismaksuun) ravintola Valdemarissa: http://www.valdemari.fi/
Sisältää mm. vuoden 2015 parhaan maaseutuaiheisen Pro gradu -tutkielman voittajan julkistamisen

PERJANTAI 26.8.2016

08.45–10.15 Työryhmät jatkavat
10.15–10.45 Tauko, posterinäyttely. Pientä tarjoilua, kahvia
10.45–11.30 Suunnittelija Maarit Pirttijärvi, Virtu-hanke: Kokemukset sähköisten palvelujen käyttöönotosta Lapissa
11.30–12.40 Työryhmien purku. Yhteiskeskusteluna päivän puheenjohtajan johdolla hyödyntäen työryhmistä lähetettyjä someviestejä
12.40–13.00 Ajankohtaista MUA-yhdistyksestä
13.00 – Lounas (MUA-yhdistys tarjoaa)

Share This