Maaseutututkimus -lehden teemanumerossa pureudutaan maaseudun ja kaupungin elävään suhteeseen eri näkökulmista:

  • Maaseutu isossa kuvassa
  • Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus tutkimuskohteena
  • Maaseutu-sanan semanttinen käänne ja merkityksen muotoutuminen
  • Maaseutu on kaupungin äiti
  • Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu Maaseudun Tulevaisuuden sivuilla 1916–1918
  • Mikkelin markkinat maalaisten ja kaupunkilaisten kohtaamispaikkana paikallislehtien kuvaamana 1800-luvun jälkipuoliskolla
  • Monipaikkaisten asukkaiden toimijuuden representaatiot yhteiskunnallisen muutoksen välineenä
  • Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus osana kestävyysmuutosta

Artikkelit pääset lukemaan maaseutututkimus.fi -sivulla.

Share This