Vuoden 2020 toinen Maaseutututkimus -numero keskittyy maaseutuihin yhteiskuntien kestävyysmuutoksissa näkökulmiin. Se velvoittaa pohtimaan kestävyyskysymyksiä erilaisten maaseutujen tulevaisuuden ja niiden elinvoiman näkökulmasta.

Lehti on luettavissa maaseutututkimus.fi -sivulla.

Maaseutututkimus on monitieteinen julkaisu tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille. Julkaisemme erilaisilla teoreettisilla asetelmilla ja metodologisilla lähestymistavoilla tuotettuja tieteellisiä artikkeleita, tutkimustuloksiin perustuvia katsauksia sekä puheenvuoroja ja arvioita. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutoksista maaseuduilla sekä avata uusia näkökulmia erilaisten maaseutujen kehitykseen ja tulevaisuuteen. Kirjoitukset voivat käsitellä ihmisiä ja identiteettejä, yhteisöjä ja kulttuuria, elinkeinoja ja luonnonvaroja, maaseudun määrittelyä, merkityksiä sekä maaseutukysymyksiin liittyvää asiantuntijuutta ja politiikkaa.

Artikkelit ovat vertaisarvioituja, ja lehti on akateemisen julkaisufoorumiluokituksen tasolla 1.

Share This