Kevään 2021 Maaseutututkimus -numero keskittyy niin tulevaisuuteen kuin tämän päivän maaseutuihin. Päätoimittaja Torsti Hyyryläinen toteaa pääkirjoituksessaan: “2100-luvun maaeutuihin liittyviä ajatuksia on tämänkin lehden sivuilla. Tutkijoiden katse on vahvasti tässä ajassa, mutta tulevaisuuden ratkaisujakaan ei piilotella”. Tutustu tarkemmin sisältöön maaseutututkimus.fi -sivulla.

Maaseutututkimus on monitieteinen julkaisu tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille. Julkaisemme erilaisilla teoreettisilla asetelmilla ja metodologisilla lähestymistavoilla tuotettuja tieteellisiä artikkeleita, tutkimustuloksiin perustuvia katsauksia sekä puheenvuoroja ja arvioita. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutoksista maaseuduilla sekä avata uusia näkökulmia erilaisten maaseutujen kehitykseen ja tulevaisuuteen. Kirjoitukset voivat käsitellä ihmisiä ja identiteettejä, yhteisöjä ja kulttuuria, elinkeinoja ja luonnonvaroja, maaseudun määrittelyä, merkityksiä sekä maaseutukysymyksiin liittyvää asiantuntijuutta ja politiikkaa.

Artikkelit ovat vertaisarvioituja, ja lehti on akateemisen julkaisufoorumiluokituksen tasolla 1.

Share This