Maaseutututkimus-lehti jatkaa muutoksia koskevan tutkimustiedon jakamisen linjalla. Maaseudun uusi aika -lehden nimi muuttui 1.4.2020 lähtien muotoon Maaseutututkimus, englanniksi Finnish Journal of Rural Studies. Nimen muutoksen myötä viesti selkiytyi: lehti on tarkoitettu tutkimustiedon tuottajille ja käyttäjille. Tutkijat tarvitsevat foorumin, jossa he voivat julkaista maaseutua koskevia tutkimuksia ja keskustella niiden tuloksista. Yhtä tärkeä lehden kohderyhmä ovat ne, jotka käyttävät tutkimukseen perustuvaa tietoa omassa toiminnassaan. Tutkimustieto tuo lisäarvoa monimutkaisten kehittämisongelmien ratkaisuun ja maaseutuja koskevien politiikkojen muotoiluun.

Artikkelit ovat vertaisarvioituja, ja lehti on akateemisen julkaisufoorumiluokituksen tasolla 1. Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. 

Lehti löytyy osoitteesta www.maaseutututkimus.fi tai voit hakea sen journal.fi -palvelusta.

Share This