Tämän vuoden Maaseutututkijatapaaminen järjestetään Lappeenrannassa 25.–26.8.2022 teemalla ”Kestävät paikallisyhteisöt”.

Maaseudun väestön ikääntyminen ja palvelurakenteiden muutokset, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen sekä kärjistyvät globaalit konfliktit edellyttävät yhteiskunnalta ja maaseudun paikallisyhteisöiltä muutosten hallintaa ja kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvaa uudistumiskykyä. Paikallisyhteisöissä etsitään uusia ratkaisuja koskien muun muassa palvelujen järjestämistä, osallisuuden ja demokratian vahvistamista, hajautettua energian- ja ruoantuotantoa, aluetalouden vahvistamista, kestävää matkailua ja omavaraisuutta.

Muutos kohti kestävää yhteiskuntaa ja kestäviä paikallisyhteisöjä edellyttää rohkeutta ja kykyä ajatella ja toimia uudella tavalla. Poliittisen ohjauksen ja asiantuntijatiedon rinnalla kyse on vahvasti myös yhteisöjen sosiaalisesta kysymyksestä – paikallisyhteisöjen osallisuudesta, aktiivisuudesta ja valmiudesta etsiä rohkeasti uudenlaisia maaseudulle soveltuvia ratkaisuja. Paikallisyhteisöjen rakenteiden ja toimintatapojen uudistuessa on myös tärkeää, että yhteisön perusta, kuten identiteetti ja toimivat olemassa olevat rakenteet, säilyvät. Kuinka meneillään olevat muutokset muuttavat maaseutua ja sen paikallisyhteisöjä? Millaisia kestävyysratkaisuja maaseutualueilla on tunnistettavissa ja kehitetään?

Tämän vuoden maaseutututkijatapaamisen työryhmissä käsitellään paikallisyhteisöjen kestävyyttä laajasti, sillä teema sisältää isoja kysymyksiä, joita voi tarkastella monesta näkökulmasta. Työryhmissä voidaan keskustella palveluista, demokratiasta, energia- ja aluetaloudesta, ruokajärjestelmistä, toimivista yhteisöistä, verkostoista, paikkojen identiteetistä sekä erilaisista kestävyyshankkeista.

Edellä on kuvattu joitakin teemaan kytkeytyviä näkökulmia. Otamme mielellämme vastaan muitakin teemoja koskien maaseudun paikallisyhteisöjen kestävyyttä. Siispä osallistu ja ehdota rohkeasti työryhmää maaseutututkijatapaamiseen!

Työryhmäehdotuksen jättäminen

Pyydämme lähettämään työryhmäehdotukset yhdistyksen sähköpostiin osoitteella sihteeri(at)mua.fi maanantaihin 4.4.2022 mennessä. Ehdotuksen pitää sisältää

  • työryhmän otsikon
  • työryhmäkuvauksen (100–200 sanaa)
  • työryhmän vetäjän/vetäjien nimet yhteystietoineen (titteli, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Valitut työryhmät julkistetaan yhdistyksen nettisivuilla www.mua.fi pääsiäisen jälkeen, jolloin avataan myös työryhmäesitysten abstraktikutsu. Lisätietoja tapaamisesta ja työryhmäkutsusta antaa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen puolesta Päivi Töyli (etunimi.sukunimi(at)utu.fi, 040 189 1929).

Maaseutututkijatapaamisen ohjelmaa ym. päivitetään maaliskuun aikana Maaseutututkijatapaaminen 2022 -sivulle.

Share This