Tämän vuoden valtakunnallinen maaseutututkijatapaaminen järjestetään Ähtärissä 22.-23.8.2019. Abstraktit tulee jättää sähköisen lomakkeen kautta 31.5. mennessä noudattaen lomakkeen yhteydessä olevia ohjeita. Sähköisen lomakkeen löydät täältä: https://link.webropolsurveys.com/S/4B868F1ABA227EA5

Tapaamisen teema on Kohteena maaseutu. Mitä ”Kohteena maaseutu” tarkoittaa? Maaseutututkijatapaamisissa maaseutu on aina ollut tarkastelun kohteena. Tutkijat ja kehittäjät käsittelevät sitä omasta näkökulmastaan. Tutkijat tuottavat tietoa maaseudulla tapahtuvista prosesseista ja ilmiöistä. Kehittäjät taas pyrkivät lisäämään maaseudun elinvoimaisuutta verkostojen, hankkeiden ja toimenpiteiden kautta.

Maaseutumatkailu on nouseva trendi, mikä korostaa maaseutua kohteena entisestään. Maaseutua markkinoidaan matkailijoille houkuttelevana vierailukohteena. Samalla rakennetaan erilaisia mielikuvia ja elämyksiä, joita markkinoida turisteille. Maaseutuun liittyvät mielikuvat rakentuvat niiden ilmiöiden ympärille, joita vierailijat arvostavat, kuten kulttuuriperintöön ja puhtaaseen luontoon.

Maaseutu on myös politiikan ja kiistojen kohde. Mikä on maaseudun rooli kaupungistuvassa ja keskittyvässä yhteiskunnassa? Miten maaseudun merkitys nähdään osana ilmastonmuutoksen ehkäisemistä? Etsiessä vastausta näihin kysymyksiin maaseutu ei näyttäydy enää objektina, vaan aktiivisena toimijana. Haluamme nostaa teeman kautta esille myös maaseudun ihmisten, yhteisöjen ja elinkeinojen yhteiskunnallisen merkityksen.

Tällä evästyksellä kutsumme sinut jättämään oman esityksesi nyt avoinna olevaan abstraktihakuun.

Tutkijatapaamisen järjestelytyöryhmä koostaa työryhmät tarjottujen esitelmien pohjalta kesäkuussa. Samalla lomakkeella voi ehdottaa tapaamiseen myös kokonaista työryhmää. Myös työryhmäehdotuksen esitelmistä lähetetään abstraktit nettilomakkeella.

Tapaamisen työryhmiin toivotaan sekä tutkijoiden että kehittäjien puheenvuoroja edistämään maaseudun toimijoiden välistä vuoropuhelua. Tapaamisen tietoja päivitetään mua.fi-sivustolle sitä mukaa, kun asiat etenevät.

Share This