Tämän vuoden työryhmähaku tuotti kahdeksan erilaista näkökulmaa osalliseen maaseutuun:

  1. Sosiaalinen kestävyys paikallistasolla
  2. Muuttuva ruokajärjestelmä
  3. Olenko sisä- vai ulkopuolinen? Osallisuuden kokeminen erilaisilla maaseuduilla
  4. Yhdistykset kansalaiskunnan rakentajina
  5. Osallisuuden edistäminen maaseutukuntien älykkään sopeutumisen keinona – mahdollistajat ja esteet
  6. Toivonpilkahdukset maaseudun huono-osaisuudessa ja osallisuudessa
  7. Osallisuus maaseudun hyvinvoinnin ja palvelujen kehittämisessä
  8. Kenellä on oikeus päättää luonnonresurssien käytöstä?

Voit jättää oman esitysehdotuksesi, abstraktin, haluamaasi työryhmään viimeistään 31.5. Tutustu tarkemmin työryhmien sisältöihin ja ryhmien vetäjiin.

Tutustu Maaseutututkijatapaamisen 26.-27.8.2021 ohjelmaan!

Share This