Maaseutututkijatapaaminen Lappeenrannassa 25.-26.8.2022

 

kuvituskuva copyright Visit Saimaa

 

Kestävät paikallisyhteisöt

Maaseudun väestön ikääntyminen ja palvelurakenteiden muutokset, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen sekä kärjistyvät globaalit konfliktit edellyttävät yhteiskunnalta ja maaseudun paikallisyhteisöiltä muutosten hallintaa ja kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvaa uudistumiskykyä. Paikallisyhteisöissä etsitään uusia ratkaisuja koskien muun muassa palvelujen järjestämistä, osallisuuden ja demokratian vahvistamista, hajautettua energian- ja ruoantuotantoa, aluetalouden vahvistamista, kestävää matkailua ja omavaraisuutta.

Muutos kohti kestävää yhteiskuntaa ja kestäviä paikallisyhteisöjä edellyttää rohkeutta ja kykyä ajatella ja toimia uudella tavalla. Poliittisen ohjauksen ja asiantuntijatiedon rinnalla kyse on vahvasti myös yhteisöjen sosiaalisesta kysymyksestä – paikallisyhteisöjen osallisuudesta, aktiivisuudesta ja valmiudesta etsiä rohkeasti uudenlaisia maaseudulle soveltuvia ratkaisuja. Paikallisyhteisöjen rakenteiden ja toimintatapojen uudistuessa on myös tärkeää, että yhteisön perusta, kuten identiteetti ja toimivat olemassa olevat rakenteet, säilyvät. Kuinka meneillään olevat muutokset muuttavat maaseutua ja sen paikallisyhteisöjä? Millaisia kestävyysratkaisuja maaseutualueilla on tunnistettavissa ja kehitetään?

Tervetuloa keskustelemaan, vaihtamaan ajatuksia ja kuulemaan uusia tutkimustuloksia!

#muatapaa2022

Lisätietoja: paivi.toyli@utu.fi

Ohjelma

Paikka: Holiday Club Saimaa

Osoite: Rauhanrinne 1, Rauha/Lappeenranta (Huom, jos saavut junalla, lähin rautatieasema Imatra) Katso saapumisohjeet!

Lataa ohjelma pdf:nä tästä.

Torstai 25.8.2022

11.30 Ilmoittautuminen ja lounasmahdollisuus (omakustanteinen)

13.00

Tervetuloa Maaseutututkijatapaamiseen Saimaan rannalle!, Maaseudun uusi aika -yhdistyksen puheenjohtaja Olli Lehtonen

Energiamurros ja maaseutu: kohti kestävää ja kaikille oikeudenmukaista kehitystä, vanhempi tutkija ja apulaisjohtaja Mari Martiskainen, University of Sussex (Sussex Energy Group)

Järvi-Suomen maaseutu kestävyysmurroksen alustana, koordinaattori Harri Hakala, ELY-keskus

Maaseutuverkostosta ajankohtaisia, verkostoasiantuntija Tuomas Metsäniemi, Maaseutuverkostopalvelut

Ajankohtaisia kuulumisia maaseutupolitiikan saralta, pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Antonia Husberg, maaseutupolitiikan neuvosto

14.45 – 15.15 Kahvitarjoilu ja siirtyminen työryhmiin

15.15 – noin 18.15 Työryhmät kokoontuvat

Työryhmien aikataulun ja esiintymisjärjestyksen näet täältä

19.00 lähtien Karjalainen pitopöytä ja iltaohjelmaa, Easy Kitchen, Holiday Club Saimaa

 

Perjantai 26.8.2022

8.30 – 10 Työryhmät kokoontuvat

10.00 – 10.15 Kahvitarjoilu

10.15 –

Maaseudun rooli fossiilitalouden jälkeisessä yhteiskunnassa, tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Uusmaalaistuminen ja kohtuutalous kestävyysmurroksen ajureina, tutkijatohtori Toni Ruuska, Helsingin yliopisto

Muuttuva maaseutu- ja monipaikkaisuusjärjestö – Suomen Kylät, toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto, Suomen Kylät ry

Kolme vuosikymmentä maaseutututkimusta, päätoimittaja Torsti Hyyryläinen, Maaseutututkimus-lehti

Mahdollisuuksien maaseutu – Kaakkois-Suomi, asiantuntija Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

MUA-yhdistyksen ajankohtaiset terveiset ja pro gradu -kilpailun avaaminen

12.30 – 14.00 Lounasmahdollisuus (omakustanteinen)

 

Saimaa Lokaali samassa paikassa 26.-28.8.

Lokaali on valtakunnallinen paikalliskehittäjien juhla. Tapahtumalla on jo pitkät perinteet: vuonna 2022 se järjestetään 35. kerran. Juhla järjestetään vuosittain eri maakunnassa. Se on viikonlopun mittainen tapahtuma, johon kuuluu retkiä, työpajoja ja juhlallisuuksia. Tapahtumassa palkitaan muun muassa Vuoden kylä ja Vuoden maaseututoimija.

Maaseudun uusi aika -yhdistys ja Saimaa Lokaali järjestävät yhteistyössä keskustelukammarin Kohti kylätoimintaa palvelevaa maaseutututkimusta lauantaina. Tutustu tarkemmin Saimaa Lokaaliin.

 

PUHUJAESITTELYT

Mari Martiskainen on vanhempi tutkija ja apulaisjohtaja Sussexin yliopistossa (Sussex Energy Group), sekä energia ja oikeudenmukaisuus teeman vetäjä Iso-Britannian laajuisessa energiatutkimuskeskuksessa (Centre for Research into Energy Demand Solutions). Hänen viimeaikaisin tutkimus on keskittynyt energiamurrokseen, energiaköyhyyteen ja liikenneköyhyyteen. Maaseutuun liittyen Mari on tutkinut esimerkiksi energia-yhteisöllisyyttä sekä Suomessa että Iso-Britanniassa. Hänellä on myös henkilökohtainen yhteys perhesiteiden kautta savolaiseen maaseutuun. Mari on julkaissut laajasti energia-alan kansainvälisissä akateemisissa julkaisuissa, ja hän on koulutukseltaan energiapolitiikan maisteri sekä tiede- ja innovaatiopolitiikan tohtori.

KTT, MMM, dosentti Tuomas Kuhmonen toimii tutkimusjohtajana Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Turun yliopistossa, mutta on tehnyt ikänsä etätyötä Vesannolta käsin. Kuhmosen tutkimusaiheita ovat muun muassa ruokajärjestelmien ja alueiden vaihtoehtoiset tulevaisuudet sekä yhteiskunnan kestävyysmurros. Hän on aiemmin toiminut muun muassa yrittäjyys- ja maatalouspolitiikka-oppiaineiden professorina ja toimii nykyisin Maaseudun Sivistysliiton ja Vesannon kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Tuomas Kuhmosella on oma hevonen ja oma kaivinkone.

Järjestäjä pidättää oikeudet ohjelman muutoksiin.

Työryhmät

Työryhmät

 1. Kestävät aluetaloudet
 2. Omavaraistuminen kestävien paikallisyhteisöjen perustana
 3. Kestävä ja uudistuva maaseudun yritystoiminta
 4. Maaseudun liikenteen kohtaamat mullistukset ja niistä selviytyminen kestävästi
 5. Arjen turva ja koettu turvallisuus maaseudun paikallisyhteisöissä
 6. Maaseudun yritysten ja paikallisyhteisöjen välinen vuorovaikutus
 7. Ruokajärjestelmän kriisit ja uusiutuminen
 8. Digitalisoituva maaseutu – kohti vauhdittuvaa polarisaatiota vai yhdenvertaisia kehitysedellytyksiä?

Lataa abstraktikirja tästä!

(Jos haluat lukea kirjaa aukeamittain, lataa se tästä)

Työryhmien aikataulu

MUA2022-tyoryhmat-aikataulu

Abstraktikirjassa on tarkemmat työryhmäkuvaukset ja pidettävien esitysten esittelyt. Alta löytyy esiintymisjärjestys työryhmittäin ja työryhmän vetäjät.

 

1. Kestävät aluetaloudet

Työryhmän vetäjät:
Susanna Kujala, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, susanna.kujala(a)helsinki.fi, +358 50 415 1158
Outi Hakala, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, outi.hakala(a)helsinki.fi, +358 50 3187 933

Työryhmän esitykset:

 • Tiedon jalkauttamisella kohti vihreää siirtymää (sessio 1)
 • Suomen seutukuntien resilienssi ja teollinen elinvoima älykkään erikoistumisen indikaattorien valossa (sessio 1)
 • Kumppanuusverkostolla alueellista vaikuttavuutta – Suur-Savon Sähkö -konsernin aluetaloudelliset vaikutukset (sessio 1)
 • Maaseudun luonnonvaroihin perustuvat elinkeinot ja oikeudenmukainen kestävyysmurros (sessio 2)
 • Työ ja yrittäjyys kestävyyssiirtymää toteuttavissa aluetalouksissa (sessio 2)

 

2. Omavaraistuminen kestävien paikallisyhteisöjen perustana

Työryhmän vetäjät:
Pasi Heikkurinen, KTT, Helsingin yliopisto, pasi.heikkurinen(a)helsinki.fi, +358 29 415 8980
Jarkko Pyysiäinen, YTT, Helsingin yliopisto, jarkko.pyysiainen(a)helsinki.fi, +358 29 415 8256
Jenny Rinkinen, KTT, Helsingin yliopisto, jenny.rinkinen(a)helsinki.fi, + 358 29 412 0885
Toni Ruuska, KTT, Helsingin yliopisto, toni.ruuska(a)helsinki.fi, +358 29 415 8056
Lisätietoja: Skills of self-provisioning in rural communities / Omavaraistaidot maaseutuyhteisöissä (SOS) -hanke

Työryhmän esitykset:

 • Kitkaa käytännöissä: omaehtoinen ruokatalous paikallisyhteisöjen perustana (sessio 3)
 • Omavaraopisto osana kyläyhteisöä (sessio 3)
 • Materian väre omavaraisuuden opettelussa ja harjoittamisessa (sessio 3)
 • Taidokas visiointi kokonaisvaltaisena kestävien vaihtoehtojen hahmotteluna: Esimerkkejä ruokaomavaraisuuteen pyrkivistä yhteisöistä (sessio 3)

 

3. Kestävä ja uudistuva maaseudun yritystoiminta

Työryhmän vetäjä:
Projektitukija Pasi Saukkonen, Itä-Suomen yliopisto, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, pasi.saukkonen(a)uef.fi, +358 50 464 2534

Työryhmän esitykset:

 

4. Maaseudun liikenteen kohtaamat mullistukset ja niistä selviytyminen kestävästi

Työryhmän vetäjä:
Heli Siirilä, projektipäällikkö, Vaasan yliopiston Innolab, heli.siirila(a)uwasa.fi, +358 29 4498 557

Työryhmän esitykset:

 • Matkailuliikkumisen uudet palvelut maaseudulla (sessio 2)
 • Repoveden kansallispuiston liikenneolosuhteiden vahvistaminen – Junayhteyksien pilotointi kesäkaudella 2022 (sessio 2)
 • Harrastuskuljetusten kehittäminen yhdistysten yhteistyönä (sessio 2)
 • Kyytiin2 – Uusia liikennepalveluita maaseudun asukkaille hankkeen avulla (sessio 3)
 • Vähäliikenteinen tieverkko – keskeinen osa suomalaista liikennejärjestelmää ja tärkeä menestystekijä (sessio 3)
 • Kestävien liikennepalveluiden edistämisedellytykset maaseutukunnissa (sessio 3)

 

5. Arjen turva ja koettu turvallisuus maaseudun paikallisyhteisöissä

Työryhmän vetäjät:
Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, mari.kattilakoski(a)uef.fi
Tarja Lukkari, Kajaanin ammattikorkeakoulu, tarja.lukkari(a)kamk.fi
Pekka Rintala, Suomen Kylät ry, pekka.rintala(a)suomenkylat.fi

Työryhmän esitykset:

 • Väärä paikka syntyä? – Tutkimus synnytyssairaaloiden sijaintia koskevasta kiistasta (sessio 1)
 • Yhdessä tehdään turvallinen kylä! (sessio 1)
 • Kylien arjen turvallisuutta parannetaan koulutusten avulla (sessio 1)
 • Arjen turva ja koettu turvallisuus maaseudulla – tutkimuskatsaus (sessio 1)

 

6. Maaseudun yritysten ja paikallisyhteisöjen välinen vuorovaikutus

Työryhmän vetäjä:
Tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, sulevi.riukulehto@helsinki.fi
Vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, merja.lahdesmaki(a)helsinki.fi, +358 50 415 1155

Työryhmän esitykset:

 • Kuinka alustatalous kesytetään? Tapaustutkimus Higashikawan maaseutukunnasta Japanista (sessio 2)
 • Paikallisen elinvoiman uusia lähteitä etsimässä: kotiseutulahjoitus paikkamarkkinoinnin kanavana (sessio 2)
 • Kuntastrategiat maaseudun kehittämisvälineenä – paikallisen hallinnan näkökulma (sessio 2)
 • Vapaa-ajanasukkaat paikallisyhteisöjen resilienssiä vahvistamassa? Edellytyksiä ja selittäviä tekijöitä (sessio 2)
 • Havaintoja ja malleja uudenlaiseen paikalliseen yhteistyöhön (sessio 3)
 • Kuulumisen rajat: maaseudun pk-yrittäjät maahanmuuttajatyöntekijöiden kuulumisen kokemuksen rakentajina (sessio 3)
 • Kotiseutu kaivostoiminnan valossa ja varjossa (sessio 3)
 • Hyvää tehden hyvin menee? Maaseudun pienyritysten juurtuneisuus ja kokemus vastuullisuudesta paikallisyhteisöissä (sessio 3)

 

7. Ruokajärjestelmän kriisit ja uusiutuminen

Työryhmän vetäjä:
Irene Kuhmonen, Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu, irene.a.kuhmonen(a)jyu.fi

Työryhmän esitykset:

 • Suomalaisen maidontuotannon ja -kulutuksen merkitysten jäljillä: näkymiä historiasta nykypäivään (sessio 1)
 • Maidontuottajista hiiliviljelijöiksi: reilun ruokamurroksen edistäminen Valion ilmasto-ohjelmassa (sessio 1)
 • Solumaatalous ja maaseutujen muutoskestävyys kotieläintuottajien näkökulmasta (sessio 1)
 • Typologiasta työkalu liikesuhteen johtamiseen (sessio 1)
 • Ruokajärjestelmän toimivuus (sessio 2)
 • Avaintekijät suomalaisen ruokajärjestelmän resilienssin arvioimiseksi (sessio 2)
 • The role of academia in transition to sustainable food systems in Finland (sessio 2)
 • Havaintoja Suomen ruokajärjestelmän haavoittuvuuksista (sessio 2)

 

8. Digitalisoituva maaseutu – kohti vauhdittuvaa polarisaatiota vai yhdenvertaisia kehitysedellytyksiä?

Työryhmän vetäjä:
Olli Lehtonen, historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, olli.lehtonen(a)uef.fi

Työryhmän esitykset:

 • Älykkään ja kestävän aluekehityksen kokonaismalli – voiko digitaalinen tieto realisoida kestävän kehityksen siirtymän? (sessio 3)
 • Järjestökenttä tietotalousosaamisen välittäjänä maaseudulla (sessio 3)
 • Tietoliikenneyhteyksien merkitys kuntien digitaalisten kehitysmahdollisuuksien määrittäjänä (sessio 3)

Järjestäjät

Tapaamisen järjestää Maaseudun uusi aika -yhdistys. Yhteistyötä tehdään Maaseutupoliikan neuvoston (www.maaseutupolitiikka.fi), Maaseutuverkostopalveluiden (www.maaseutu.fi), Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Etelä-Karjalan Kylät ry:n sekä Saimaa Lokaali-tapahtuman kanssa.

MUA-tapaa-rahoittajalogot

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Osallistumismaksut

Osallistumismaksu on sama, osallistutpa vain yhtenä päivänä tai molempina päivinä. Osallistumismaksu kattaa ohjelman, kahvit ja illallisen. Lounaat ovat omakustanteisia.

 • Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsen: 100 euroa (Huom! Vuoden 2022 jäsenmaksu oltava maksettuna. Tiedot jäsenmaksusta ja jäsenhakulomakkeen löydät täältä)
 • Ei-jäsen: 130 euroa
 • Perustutkinto-opiskelijat, työttömät: 30 euroa

Ilmoittautuminen tutkijatapaamiseen 8.8.2022 mennessä!

Ilmoittautuminen on päättynyt. Ota yhteyttä paivi.toyli@utu.fi.

Ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille lähetetään lisätietoja viimeistään viikon 34 alussa sähköpostilla.

Osallistumismaksu maksetaan Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tilille maanantaihin 8.8.2022 mennessä:

IBAN FI78 5271 0420 1489 01
BIC OKOYFIHH
viite: Maaseutututkijatapaaminen 2022 + osallistujan nimi, jos eri kuin maksaja
Y-tunnus 1601959-0

Osallistumisen peruminen

 • Mikäli osallistuminen perutaan tiistaihin 9.8.2022 mennessä, osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
 • Mikäli osallistuminen perutaan keskiviikkona 10.8.2022 tai sen jälkeen, osallistumismaksua ei voida järjestämiskulujen vuoksi enää palauttaa. Esteen sattuessa osallistumisen voi kuluitta siirtää toiselle henkilölle.

Mahdollisesta osallistumisen peruuntumisesta ilmoitetaan Päiville, paivi.toyli@utu.fi.

Jos haluat tarkistaa, oletko jo ilmoittautunut, ota yhteyttä paivi.toyli@utu.fi.

Majoitus

Tutkijatapaamisen osallistujille on varattu majoituskiintiö järjestämispaikan hotellista

Holiday Club Saimaa
Rauhanrinne 1, 55320 RAUHA (LAPPEENRANTA)
www.holidayclub.fi

Kiintiön huonehinnat/huone/vrk:

 • 1 hh 98 €/vrk
 • 2 hh 118 €/vrk
 • Lisävuode 1 aikuiselle 40 €/vrk
  Huoneet saatte käyttöönne saapumispäivänä klo 15.00 alkaen. Luovutus lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Myöhäisempi huoneenluovutus klo 16.00 asti 30 €/huone.

Majoitushinnat sisältävät aamiaisen ja pääsyn kylpylään.
Kuntosali + 5 €/kertakäynti/hlö tai 8 €/2-4 pv kortti
Kylpylän yhteydessä toisessa kerroksessa olevan saunamaailman erikoissaunat kylpylälipun lisäksi 7 €/hlö/kerta.

Varaaminen

Kiintiöstä tehtävät majoitusvaraukset viimeistään 25.7. mennessä – huomaathan, että jo kesäkuussa osa varaamattomista vapautetaan, joten varaa majoituksesi ajoissa!

Huoneet on kiintiöity ajalle to-pe, ja 40 huonetta on varattu sunnuntaihin asti.
Kiintiön nimi on ”Maaseutututkijat” ja tämä pitää mainita, kun tekee huonevarausta.
• Kiiintiön varaamattomista huoneista 50% vapautetaan 25.6. ja loput varaamattomat huoneet 25.7. Varaukset kiintiöstä tulee olla siis tehtynä viimeistään 25.7. mennessä.
• Varaukset tapahtuvat asiakaspalvelumme kautta numerosta 0300 870 900 (puhelun hinta 0.49 €/min + pvm/mpm, jonotus on maksullista). Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 9-17 ja la 9-14.
• Huoneet maksetaan paikan päällä. Mikäli varaajalla on laskutussopimus ja huoneet halutaan laskutukseen, tulee laskutusosoite kertoa huonevarauksen teon yhteydessä.

Muu majoitustarjonta

GoSaimaa -sivuilla voit tutustua muuhun majoitustarjontaan lähialueella.

Share This