Maaseutututkijatapaaminen verkossa 26.-27.8.2021

Maaseutututkijatapaamisen-pääkuva

 

Osallinen maaseutu

Yhteiskunnan kehitys on viime vuosina ja korona-aikana haastanut pohtimaan maaseudun osallisuutta erilaisissa kehityksissä sekä ilmiöissä. Onkin syytä pysähtyä pohtimaan, miten maaseutu ja maaseudun asukkaat ja erilaiset toimijat ovat osallisia lukuisissa meneillään olevissa yhteiskunnallisissa muutoksissa.

Tämän vuoden maaseutututkijatapaamisen työryhmissä käsitellään maaseudun osallisuutta laaja-alaisesti, sillä osallisuuteen kytkeytyy monenlaisia tekijöitä, toimijoita ja vuorovaikutuksia. Työryhmissä maaseudun ja maaseudun toimijoiden osallisuutta ja osallistumista voidaan lähestyä esimerkiksi kestävyysmurroksen, ruoan, palvelujen, sosiaalisen osallisuuden, monipaikkaisuuden, älykkään sopeutumisen, työn tai väestön ikääntymisen näkökulmista. Osallisuus erilaisissa kehityksissä ja ilmiöissä kytkeytyy läpileikkaavasti maaseudun kehittämiseen ja tutkimukseen.

Näkökulmia osallisuuteen tarjoaa myös palvelutuotanto, palvelujen suunnittelu ja kehittäminen tai hiljaisten ja syrjään jääneiden osallisuus. Paikallinen osallisuus on vahvasti läsnä myös yhteisöllisessä yrittäjyydessä. Valtiokin on osallinen maaseudun nykytilaan. Hallinto ja päätöksenteko kytkeytyvät myös osallisuuteen esimerkiksi lähidemokratian ja osallisuusohjelmien kautta.

#muatapaa2021

Lisätietoja: paivi.toyli@utu.fi

Ohjelma

Paikka: Zoom

 

Torstai 26.8.2021 klo 10.00 – 16 sekä kepeää iltaohjelmaa klo 18 – 19

Aamupäivä 10.00 – 11.45
Lounastauko 11.45 – 12.40

 

12.40 – 12.45 Ohjeistus työryhmiin

työryhmäsessio 1, esitysjärjestys

Kahvitauko 14.15 – 14.30

MUA työryhmä 2 ohjelma

Kepeää iltaohjelmaa klo 18 – 19

 

Perjantai 27.8.2021 klo 8.30 – 12

8.30 – 8.35 Päivän aloitus ja ohjeistus

työryhmäsessio 3, esitysjärjestys

Tauko 10 min
Aamupäivän yhteinen ohjelma 10.15 – 12.00

 

PUHUJAESITTELYT

Pasi Mäenpää on yliopistotutkija ja kaupunkisosiologian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on viimeksi tutkinut kansalaisyhteiskunnan muutosta ja neljättä sektoria sekä yhteisöjen kriisinkestävyyttä. Maaseutunäkökulmaan hän on tutustunut Suomen kylät ry:n korttelijaoston puheenjohtajana ja kiinnostunut etenkin monipaikkaisuudesta ja ekologisesta kestävyydestä. Vuoden alussa ilmestyi kirja Pasi Mäenpää, Maija Faehnle: ”Neljäs sektori — Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa”.

Virpi Harilahti-Juola on kehittämispäällikkö Maaseudun Sivistysliitossa, jossa hän vastaa valtakunnallisesti osallisuuden ja kuntakumppanuuden kokonaisuudesta. Työssään hän tukee ja vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja kannustaa ihmisiä osallistumaan yhteisiin asioihin. Hän rohkaisee myös kuntia kokeilemaan uudenlaisia tapoja ottaa kuntalaiset mukaan oman kunnan kehittämiseen. Virpi on koulutukseltaan filosofian maisteri ja kulttuuriantropologi.

Järjestäjä pidättää oikeudet ohjelman muutoksiin.

Työryhmät

Työryhmät

Järjestettävät työryhmät ovat:

 1. Sosiaalinen kestävyys paikallistasolla
 2. Muuttuva ruokajärjestelmä
 3. Olenko sisä- vai ulkopuolinen? Osallisuuden kokeminen erilaisilla maaseuduilla
 4. Yhdistykset kansalaiskunnan rakentajina
 5. Osallisuuden edistäminen maaseutukuntien älykkään sopeutumisen keinona – mahdollistajat ja esteet
 6. Osallisuus maaseudun hyvinvoinnin ja palvelujen kehittämisessä
 7. Kenellä on oikeus päättää luonnonresurssien käytöstä?

 

 

Seitsemässä työryhmässä on yhteensä 32 mielenkiintoista esitystä, jotka pureutuvat tapaamisen teemaan eri näkökulmista.

Työryhmä 1: SOSIAALINEN KESTÄVYYS PAIKALLISTASOLLA

Työryhmä 2: MUUTTUVA RUOKAJÄRJESTELMÄ

 • Palkokasvit pellolla ja pöydässä – kohtaavatko tuottajien ja kuluttajien näkemykset?, Kirsi Korhonen, Luonnonvarakeskus, Toivo Muilu, Luonnonvarakeskus ja Hanna Konttinen, Helsingin yliopisto
 • Suomalaisten näkemyksiä solumaatalouden ja synteettisen proteiinituotannon vaikutuksista maatalouteen ja maaseutuihin, Toni Ryynänen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
 • Kumppanuusmaatalous on lyhyiden jakeluketjujen uusi mahdollisuus kuluttajille, Hannele Suvanto ja Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
 • Lähiruokatuotteiden pakkausmerkinnät tukevat kuluttajia vastuullisten ostopäätösten tekemisessä, Johanna Mattila, Turun yliopiston Brahea-keskus
 • Tuottajien ja kuluttajien kohtaamisten edistäminen Osta tilalta! -päivän avulla, Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus

3. Työryhmä: OLENKO SISÄ- VAI ULKOPUOLINEN? OSALLISUUDEN KOKEMINEN ERILAISILLA MAASEUDUILLA

 • Minun maaseutuni: Ylisukupolvisuus, paikka ja sukupuoli suomalaisten maaseutusuhteen rakentajina, Maria Vanha-Similä, Oulun yliopisto
 • Maahanmuuttajien maaseutumielikuvat ja kyseenalaistettu lähtemisen pakko, Tiina Sotkasiira, Itä-Suomen yliopisto
 • Monipaikkainen eteläkarjalaisuus, Eija Schwartz, Turun yliopisto
 • ”Mutta täällä, ihmiset ei välitä. Yhtään.” Nuorten arkinen osallisuus ja ympäristötoimijuus Pohjois-Suomessa, Marika Kettunen, Oulun yliopisto
 • Olenko osallinen vai en? Koronan erottamat tornionlaaksolaiset, Helena Ruotsala, Turun yliopisto
 • Ulkopuolisuuden kokemuksia pohjoisessa periferiassa, Eeva Uusitalo, Helsingin yliopisto

4. Työryhmä: YHDISTYKSET KANSALAISKUNNAN RAKENTAJINA

5. Työryhmä: OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN MAASEUTUKUNTIEN ÄLYKKÄÄN SOPEUTUMISEN KEINONA – MAHDOLLISTAJAT JA ESTEET

 • Monipaikkaisten asukkaiden osallistaminen hallinnan välineenä, Manu Rantanen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
 • Velvollisuudet ja käytännöt: kehysanalyysi digitaalisen kuntalaisosallistumisen mahdollisuuksista ja haasteista, Karoliina Kuusela, Toni Ryynänen & Päivi Pylkkänen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

6. Työryhmä: OSALLISUUS MAASEUDUN HYVINVOINNIN JA PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ

 • Osallistava ja asukkaita kuunteleva paikallinen hanke osana tieteellistä tutkimusta, Aurora Lähteenniitty, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
 • Robottipuhelut osallisuutta tukemassa, Anniina Miettinen, Islannin yliopisto
 • Kuulemisesta konkretiaan, Niina Vuori, Riitta Johanna Laitinen & Heidi Simppala, Maaseudun Sivistysliitto
 • Kestävä hyvinvointi vähenevän ja ikääntyvän väestön maaseutualueilla – osallistavan toimintatutkimuksen avaamia näköaloja, Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos
 • Osallisten ja asiantuntijoiden välinen suhde maaseudun liikennepalveluiden kehittämisessä, Heli Siirilä, Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab
 • Maaseutuvaikutusten arviointi menetelmänä ja sosiaalisena innovaationa, Olli Voutilainen & Toivo Muilu, Luonnonvarakeskus

Työryhmä 7: KENELLÄ ON OIKEUS PÄÄTTÄÄ LUONNONRESURSSIEN KÄYTÖSTÄ?

Järjestäjät

Tapaamisen järjestää Maaseudun uusi aika -yhdistys. Yhteistyötä tehdään muun muassa Maaseutuverkostopalveluiden (maaseutu.fi) kanssa.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Osallistumismaksut

Osallistumismaksu on sama, osallistutpa vain yhtenä päivänä tai molempina päivinä.

 • Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsen: 30 euroa (Huom! Vuoden 2021 jäsenmaksu oltava maksettuna. Tiedot jäsenmaksusta ja jäsenhakulomakkeen löydät täältä)
 • Ei-jäsen: 50 euroa
 • Perustutkinto-opiskelijat, työttömät: 10 euroa

Ilmoittautuminen tutkijatapaamiseen 12.4. – 18.8.2021

Ilmoittaudu viimeistään 18.8. mennessä täällä. Ilmoittautumisesta tulee vahvistusviesti sähköpostiin.

Ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille lähetetään linkki viikolla 34 sähköpostilla.

Osallistumismaksu maksetaan Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tilille keskiviikkoon 18.8.2021 mennessä:

IBAN FI78 5271 0420 1489 01
BIC OKOYFIHH
viite: Maaseutututkijatapaaminen 2021 + osallistujan nimi, jos eri kuin maksaja
Y-tunnus 1601959-0

Osallistumisen peruminen

 • Mikäli osallistuminen perutaan ke 18.8. mennessä, osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
 • Mikäli osallistuminen perutaan ke 18.8. jälkeen, osallistumismaksua ei palauteta. Esteen sattuessa osallistumisen voi kuluitta siirtää toiselle henkilölle.

Mahdollisesta osallistumisen peruuntumisesta ilmoitetaan sihteeri@mua.fi.

Jos haluat tarkistaa, oletko jo ilmoittautunut, ota yhteyttä paivi.toyli@utu.fi.

Share This