Jäsenkirje 1/2021
Hallituksen vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Teams-yhteydellä 29.1. Vuoden 2021 hallituksen kokoonpano uudistui osin. Uutena hallitusjäsenenä aloitti projektipäällikkö ja kumppanuuskehittäjä Seija Korhonen Kehittämisyhdistys Mansikka ry:stä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Olli Lehtonen ja varapuheenjohtajana Kaisu Kumpulainen. Jäsensihteerinä jatkaa Eeva Uusitalo ja yleissihteerinä Mari Kattilakoski. Verkkosivustoilla tapahtuvasta tiedottamisesta vastaavat Päivi Töyli (MUA-nettisivut), Henrik Hausen ja Pasi Saukkonen (MUA:n Facebook-sivut). Koko hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta https://www.mua.fi/yhdistys/.
Kokouksessa käytiin keskustelua vuoden 2021 maaseutututkijatapaamisesta ja koska koronan osalta tilanne näytti edelleen haastavalta, päädyttiin ratkaisuun, että maaseutututkijatapaaminen järjestetään kokonaisuudessaan verkossa 26.-27.8.2021. Maaseutututkijatapaamisen suunnittelua on tämän jälkeen jatkettu erillisissä suunnittelupalavereissa.
Vuoden 2021 maaseutututkijatapaamisen teemana on ”Osallinen maaseutu”. Keynote-puhujina päivillä ovat kaupunkisosiologian dosentti yliopistotutkija Pasi Mäenpää Helsingin yliopistosta sekä kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola Maaseudun Sivistysliitosta. Maaliskuussa avoinna olleeseen työryhmähaluun saatiin kaikkiaan kahdeksan työryhmäehdotusta. Tarkemmat tiedot päivien ohjelmasta, työryhmistä ja ohjeet abstraktien lähettämisestä löytyvät mua.fi/maaseutututkijatapaaminen-2021/. Työryhmiin on avattu abstraktihaku ja työryhmäesitysten abstrakteja voi jättää 31.5. asti.

Share This