Maaseudun uusi aika -yhdistyksen hallitus on kokoustanut sitten edellisen jäsenkirjeen (2.11.2021) kaksi kertaa.

Hallitus kokoontui yhdistyksen sääntömääräisen syykokouksen alla 29.11.2021 Kuopiossa käsittelemään vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa. Toiminnan osalta linjattiin jatkettavan pitkälti aiempien vuosien mukaisesti. Maaseutututkimus-lehden julkaisua jatketaan sekä verkkolehtenä että painettuna lehtenä ja pidemmän tähtäimen tavoitteeksi asetetaan lehden nostaminen jufo 2 tasolle. Kaksipäiväinen Maaseutututkijatapaaminen järjestetään niin ikään tutulla paikalla elokuun viimeisellä viikolla torstaina ja perjantaina 25.–26.8. Vuoden 2022 tapaaminen järjestetään Lappeenrannassa Saimaan kylpylässä, josta osallistujat voivat jouhevasti jatkaa paikalliskehittäjien Lokaali-tapahtumaan viikonlopuksi. Myös menestykseksi osoittautunut MUA-foorumi järjestetään kevään aikana verkossa.

Gradupalkinnon jakoa ansioituneelle maaseutuaiheiselle pro gradu -työlle jatketaan. Kilpailuun hyväksytään jatkossa myös ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt. Toiminnan osalta jatketaan viestinnän kehittämistä sekä aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen muun muassa maaseutupolitiikan verkostoissa. Jäsenmaksujen osalta linjattiin, että jäsenmaksut pidetään ennallaan henkilöjäsenmaksun ollessa 25 euroa ja yhteisöjäsenmaksun 100 euroa.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vahvistettiin yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Kokouksessa valittiin myös hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2022. Hallituksesta myönnettiin ero sitä pyytäneille Kaisu Kumpulaiselle, Eeva Uusitalolle ja Maija Lundgrenille. Eronneiden tilalle uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Irene Kuhmonen Jyväskylän yliopistosta ja Iikka Hakkarainen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista (Mikkeli) sekä myöhemmin hallitukselle annetuin valtuuksin Mikko Weckroth Luonnonvarakeskuksesta.

Uuden hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 3.2.2022 Teams-yhteydellä. Kokouksessa esiteltiin yhdistyksen toimintaa uusille hallitusjäsenille sekä valittiin toimihenkilöt vuodelle 2022. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Olli Lehtonen ja uudeksi varapuheenjohtajaksi nimettiin Päivi Töyli. Yleissihteerinä jatkaa Mari Kattilakoski ja uutena jäsensihteerinä aloittaa Henrik Hausen. MUA-tapaamisen pääkoordinaattorina jatkaa Päivi Töyli ja yhteiskuntavastaavana Pasi Saukkonen. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti yleiseen tiedottamiseen ja viestintään, mutta erityisesti viestinnästä vastaavat Päivi Töyli ja Henrik Hausen. Maaseutututkimuslehden päätoimittajana jatkaa Torsti Hyyryläinen.

Kokouksessa jatkettiin myös Maaseutututkijatapaamisen suunnittelua. Vuoden 2022 tapaamisen teemaan ”Kestävät maaseutuyhteisöt” avattiin maaliskuussa avoin työryhmäkutsu.

Puheenjohtaja kiitti hallituksesta eronneita sitoutuneesta ja hyvästä työstä yhdistyksen hyväksi. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston kampuksella 29.11.2021.

Share This