Maaseudun uusi aika -yhdistys palkitsee lukuvuonna 2021–2022 suomalaisessa yliopistossa hyväksytyn ansiokkaan maaseutuaiheisen pro gradu -tutkielman. Maineen ja kunnian lisäksi tekijälle myönnetään 300 euron arvoinen stipendi. Voittaja julkistetaan MUA-foorumissa 24.11.2022.

Tutkielmien arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan tutkimustaitoihin sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen tutkimusta koskevissa ratkaisuissa. Lisäksi arvioidaan aiheen merkittävyyttä maaseutututkimuksen ja/tai maaseudun kehittämisen kannalta.

Kisaamaan pääsevät suomalaisessa yliopistossa lukuvuonna 2021–2022 hyväksytyt Pro gradu -tutkielmat tai ammattikorkeakouluissa tehdyt YAMK-opinnäytetyöt. Opinnäytetyö voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Ehdotukset tulee jättää perjantaihin 30.10.2022 mennessä ja ne tulee osoittaa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sähköpostiosoitteeseen olli.lehtonen@uef.fi tai pj@mua.fi.

Ehdotuksen voi tehdä gradun ohjaaja tai tekijä itse. Ehdotuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:
– tutkielman tekijän nimi
– tutkielman nimi
– yliopisto, tiedekunta ja oppiaine, johon tutkielma on hyväksytty
– tutkielman hyväksymispäivämäärä ja arvosana
– ehdotuksen tekijän lyhyt perustelu tutkielman valitsemiseksi
– tiivistelmä ja tutkielma kokonaisuutena liitteenä tai tiedostolinkkinä

Lisätietoja:
Olli Lehtonen
Mua ry:n puheenjohtaja
olli.lehtonen@uef.fi

Share This