Maaseudun uusi aika -yhdistys jakoi MUAfoorumin yhteydessä 24.11.2022 ansiokkaan maaseutuaiheisen gradupalkinnon. Palkintoraadin terveiset:

Tänä vuonna gradukilpailun taso oli hyvä, vaikka kilpailun osallistujamäärä jäi vähäiseksi. Palkintoraati oli voittajasta yksimielinen. Vuonna 2022 gradupalkinnon sai Ilona Laakso Turun yliopistosta työllään ”Muutoksen kylväjät – Etnologinen tutkimus maaseudun elintarvikeyrittäjistä ja heidän työssään kokemista haasteista”.

Laakso nostaa palkitussa työssään ansiokkaasti esille elintarvikeyrittäjyyteen liittyviä haasteita maaseudulla sekä kuvaa yrittäjien pyrkimyksiä vastata näihin haasteisiin. Aihe on ajankohtainen ja kuvaa hienosti yrittäjien luovimista erittäin keskittyneen, hintavetoisen ja hallinnoltaan varsin raskaan järjestelmän piirissä. Työssä Laakso ehdottaa myös konkreettisia toimia, joilla yrittäjien toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Esimerkkinä nousee esille yrittäjien verkostoitumismahdollisuuksien luominen ja tutkimuksen ja yritysten nykyistä tehokkaampi yhdistäminen erilaisten hankkeiden kautta. Palkintoraati arvosti Laakson työn jäsentyneisyyttä, hyvää rajausta ja tärkeyttä maaseudun yritystoiminnan kehittämisessä.

Olli Lehtonen & Irene Kuhmonen

Opinnäytetyön tiivistelmä: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051335166

Share This