Saatko tämän lukuvuoden aikana valmiiksi maaseutuaiheisen gradun, tai oletko lupaavan maaseutuaiheisen gradun ohjaaja? Ilmoita gradu Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailuun! Kisaamaan pääsevät suomalaisessa yliopistossa lukuvuonna 2017–2018 hyväksytyt maaseutuaiheiset gradut. Voittaja julkistetaan maaseutututkijatapaamisessa Mikkelissä 31.8.2018.

Tutkielmien arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan tutkimustaitoihin sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen tutkimusta koskevissa ratkaisuissa. Lisäksi arvioidaan aiheen merkittävyyttä maaseutututkimuksen ja/tai maaseudun kehittämisen kannalta. Gradu voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Ehdotukset tulee jättää maanantaihin 25.6.2018 mennessä ja ne tulee osoittaa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sähköpostiosoitteeseen kaisu.kumpulainen@jyu.fi. Ehdotukset tekee tutkielman ohjaaja. Lisäksi jokainen tutkielman lukuvuonna 2017–2018 kirjoittanut opiskelija voi myös itsenäisesti asettaa oman työnsä ehdolle. Maineen ja kunnian lisäksi voittajalle on luvassa myös 300 euron palkinto.

Ehdotuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:
– tutkielman tekijän nimi sekä yhteystiedot
– tutkielman nimi
– tutkielman ohjaajan/ohjaajien nimet ja yhteystiedot
– yliopisto, tiedekunta ja oppiaine, johon tutkielma on hyväksytty
– tutkielman hyväksymispäivämäärä ja arvosana
– ehdotuksen tekijän lyhyt perustelu tutkielman valitsemiseksi
– tiivistelmä ja tutkielma kokonaisuutena liitteenä tai tiedostolinkkinä.

Share This