”Koronan jälkeen on poutasää”

Koronapandemia on tulevaisuuden tutkijoiden mukaan postnormaalin ajan tuote, jolle on tunnusomaista yllätyksellisyys, epäjatkuvuus ja ristiriitaisuus. Asiat ja ilmiöt, joita esimerkiksi tieteessä pidettiin ennen koronaa vakiintuneina, muuttuivat yllättäen...

Näkymiä maaseudun horisontissa -seminaari 26.4.2021

Suomessa toteutetaan parhaillaan neljää maaseutualueiden kehittymiseen ja kehittämiseen liittyvää EU:n rahoittamaa Horizon2020-ohjelman tutkimushanketta. Niissä tarkastellaan muun muassa politiikkatoimien vaikuttavuutta, digitalisaation mahdollisuuksia ja haasteita...

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen hallituksen kokouskuulumisia

Jäsenkirje 1/2021 Hallituksen vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Teams-yhteydellä 29.1. Vuoden 2021 hallituksen kokoonpano uudistui osin. Uutena hallitusjäsenenä aloitti projektipäällikkö ja kumppanuuskehittäjä Seija Korhonen Kehittämisyhdistys Mansikka ry:stä....