Saatko tämän lukuvuoden aikana valmiiksi maaseutuaiheisen gradun? Tai oletko lupaavan maaseutuaiheisen gradun ohjaaja? Ilmoita gradu Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailuun! Kisaamaan pääsevät suomalaisessa yliopistossa luku­vuonna 2016–2017 hyväksytyt maaseutuaiheiset gradut. Voittaja julkistetaan maaseutututkijatapaamisessa Leppävirralla 31.8.2017.

Tutkielmien arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan tutkimustaitoihin sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen tutkimusta koskevissa ratkaisuissa. Lisäksi arvioidaan aiheen merkittävyyttä maaseutututkimuksen ja/tai maaseudun kehittämisen kannalta. Gradu voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Ehdotukset tulee jättää perjantaihin 23.6.2017 mennessä ja ne tulee osoittaa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sähköpostiosoitteeseen kaisu.kumpulainen(at)jyu.fi. Ehdotukset tekee tutkielman ohjaaja. Lisäksi jokainen tutkielman lukuvuonna 2016–2017 kirjoittanut opiskelija voi myös itsenäisesti asettaa oman työnsä ehdolle. Maineen ja kunnian lisäksi voittajalle on luvassa myös 300 euron palkinto.

Ehdotuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • tutkielman tekijän nimi sekä yhteystiedot
  • tutkielman nimi
  • tutkielman ohjaajan/ohjaajien nimet ja yhteystiedot
  • yliopisto, tiedekunta ja oppiaine, johon tutkielma on hyväksytty
  • tutkielman hyväksymispäivämäärä ja arvosana
  • ehdotuksen tekijän lyhyt perustelu tutkielman valitsemiseksi
  • tiivistelmä ja tutkielma kokonaisuutena liitteenä tai tiedostolinkkinä.
Share This